Vergi Beyannamesi nedir?

Vergi Beyannamesi nedir?

Vergi Beyannamesi nedir? Bir kimsenin resmi bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek yazı ile yapılan bildirim olarak bilinir.

Günümüzde, gelir, servet ve harcamalar üzerinden alınan vergilerde büyük ölçüde beyanname usulüne başvurulmaktadır. beyan sisteminin başlıca faydası vergi idaresi ile mükellef arasında ki işbirliğini ve verginin ödeme gücüne uygun alınmasını sağlamasıdır. beyannamelerin doğruluğunun vergi idaresince kontrol güçlüğü, bu sistemin en önemli mahzurudur.

Vergi beyannamelerinden başka, maliye dışındaki kamu idarelerine verilmesi gereken bildirimlerden de beyannamelerden, söz edilebilir sicilli ticaret, mühür ve imza beyannameleri gibidir. Bu bildirimlerde imza sahibinin imzasının noterce tasdiki de gerekmektedir.

Vergi beyannamesi nedir?

Vergi borçlarının miktarını hesaplamak için mükellef yada vergi sorumluları tarafından, vergi kanunlarında belirtilen dönemlerde vergi dairelerine verilen çizelge yada bildirge olarak adlandırılır.

Vergi beyannamelerinde hangi bilgiler yer alır?

Vergi beyannamelerinde başlıca mükellefin adı, adresi, ailevi durumu ile vergi matrahına ve hesabına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Muhtasar Beyanname nedir?

Muhtasar beyanname gelir vergisi beyanlarından birisi olarak bilinir. Muhtasar beyanname, işverenler yada vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile beraber, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur.

E-Beyanname nedir?

E-Beyanname sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, Beyannamelerin İnternet üzerinden verilmesini sağlayan elektronik bir hizmettir.

E-Beyanname’nin avantajları nelerdir?

1- kağıt tasarrufu.

2- Depolama maliyetlerinden tasarruf.

3- İş gücü tasarrufu.

4- İşlemler daha hızlı şekilde yürür.

5- Vergi dairesine gitme ihtiyacı ortadan kalkar.

Geçici vergi nedir?

Geçici vergi gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme dönemlerinin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık dönem kazançları üzerinden hesaplanıp ödenen bir peşin vergi uygulaması olarak adlandırılır.

Geçici vergi beyannamesi nedir?

Geçici vergi ödemek amacı ile düzenlenen beyanname türüne verilen isimdir.

Beyanname çeşitleri nelerdir?

1- Katma Değer Vergisi Beyannamesi

2- Muhtasar Vergisi Beyannamesi

3- Geçici Vergi Beyannamesi

4- Kurumlar Vergisi Beyannamesi

5- Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi

6- Yıllık gelir vergisi Beyannamesi

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?